Regioninfo i Kommunhuset , Ekshärad

Landstinget informerade den 22 mars i Kommunhuset Ekshärad, om hur Landstinget ser på olika möjligheter för Värmland att ansluta sig till olika ”regioner”.

F n verkar Örebroalternativet vara ”ute”, medan V Götaland seglat upp i topp. Värmland har kanske också möjlighet att bilda en egen region.

Inte lätt att skåda in i framtiden, men frågan är om man blir ”starkare” av att bli tillsammans med de som är starkare och större?? Man säger ju ofta att ”lika barn leka bäst”, eller att ”ensam är stark” — fast de politiska partierna har tydligen redan bestämt sig för V Götalandsalternativet – frågan är om ”vanligt folk” vet om det??

Vad kommer att hända med våra varumärken ”Värmland”, ”Ekshärad” ? osv – kommer vi att försvinna helt i den nya regionen? Kommer ”göteborgarna” överhuvudtaget att bry sig om oss häruppe i Nordvärmland? ?????

Det här gänget, Håkan Hjerdt, Tore Olsson och NWTs reporter verkar ändå tro att ”dä årner sä”


Visst är totempålen utanför Kommunhuset Ekshärad HÄFTIG!

Delar av bok- och skivsamlingen i Plenisalen